Nätsidans dataskyddsbeskrivning

  personuppgiftsansvarig Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab ågatan 41 06100 Borgå tel. 040 511 5800 info@skafferi.fi kontakt person företags ägare Sari Skogster info@skafferi.fi namn på register Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab -verkkokauppa
Personuppgiftsbehandlingens syfte Registret används för att hantera kundrelationer och som informationskälla för affärsbeslut. Registret kan användas för marknadsföring, men inte för elektronisk marknadsföring utan mottagarens godkännande. Registrets informationsinnehåll Kundregistret består av två register:
  1. Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab:s nätbutiks register innehåller kundens namn, e-postadress, faktureringsadress och orderuppgifter.
  2. Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab:s närbutiks databas innehåller all information om kunden som finns på nätsidan. Registerhållaren har åtkomst till databasen för att lösa eventuella problem.
Regelbundna informationskällor Obligatorisk information i kundregistret erhålls i samband med beställningar. Lagringsperiod för information Informationen lagras i tjänsten tills prenumeranten själv begär att informationen ska raderas skriftligen. Informationen raderas om nätbutiken avslutas. Informationens behandlare och principer för registerbeskydd På Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab:s nätsida hanteras prenumerantens information av de personer som sköter nätsidan. Personer som hanterar det elektroniska registret är de som har personliga användarrättigheter till det. För att använda registret krävs personliga användarnamn och lösenord. Informationens utlämning Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part och överförs inte utanför EU eller EES. Endast i samband med företagsarrangemang, om vi säljer, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet, kan dina personuppgifter lämnas ut till köpare och deras rådgivare. Den registrerades rättigheter Prenumeranten har rätt att rikta en begäran till Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab om tillgång till de personregister som företaget upprätthåller. En fritt formulerad begäran kan skickas till adressen info@skafferi.fi eller per post till Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab, ågatan 41, 06100 Borgå. Informationen tillhandahålls senast fyra veckor efter begäran. Informationen lämnas ut kostnadsfritt en gång per år. Andra möjliga rättigheter Den registrerade har rätt att förbjuda registerhållaren att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.