Verkkokaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab

Jokikatu 41

06100 Porvoo

puh. 040 511 5800

info@skafferi.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Yrityksen omistaja Sari Skogster

puh. 040 511 5800

info@skafferi.fi

 

Rekisterin nimi

Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab -verkkokauppa

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä.

Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

1. Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab -verkkokaupan rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen ja tilaustiedot.

2. Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab -verkkokaupan tietokanta sisältää kaiken verkkokaupassa olevan tiedon asiakkaasta. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan tilausten yhteydessä.

 

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli verkkokauppa lopetetaan.

 

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab
verkkokauppaa hoitavat henkilöt. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ainoastaan yritysjärjestelyn yhteydessä, mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab:lle tietopyyntö sen ylläpitämiin henkilörekistereihin. Vapaamuotoisen tietopyynnön voi toimittaa osoitteeseen info@skafferi.fi tai postitse Siirtomaatavaraliike Oy Skafferi Ab, Jokikatu 41, 06100 Porvoo. Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan maksuttomasti kerran vuodessa.

 

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.